SİGORTA HUKUKU

Sigorta Hukuku sigorta yapılan tarafların birbiriyle ilişkileriyle, sigortacılıkla uğraşan kurumların uyması gereken kanunları bütünüyle inceleyen bir hukuk dalıdır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Sigorta Hukuku alt başlığında incelenmektedir. İlgili Kanunun 1401 ve 1535 maddeleri arasında düzenlenmektedir. Bu kanunun dışında özel olarak düzenlenmiş olan Sigortacılık Kanunu ve yönetmelikler bulunmaktadır.

detaylı bilgi

AİLE HUKUKU

Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır.

detaylı bilgi

CEZA HUKUKU

Ceza hukukunun itibarla iki temel unsuru suç ve yaptırımdır. Maddi ceza hukuku olarak da adlandırılan dar anlamda ceza hukuku, suçları ve yaptırımlarını konu alır. Geniş anlamda ceza hukuku ise, maddi ceza hukukunun yanı sıra, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukukunu da kapsar.

detaylı bilgi

İŞ HUKUKU

İş Hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı olarak nitelendirilebilecektir. İş Hukuku yalnız hizmet akdinden doğan ve bağımlı (tabi) hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerini konu alır.

detaylı bilgi

MEDENİ HUKUK

Medeni Hukuk, Özel Hukukun en kapsamlı alanlarından birisini oluşturmakta olup, kişilerin doğumundan ölümüne kadar şahıs ve malvarlığıyla ilgili bütün ilişkilerini, ayrıca kişilerin ölümünden sonraki bazı ilişkilerini de düzenleyen bir hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır.

detaylı bilgi