HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Uzun yıllardır faaliyet gösteren büromuz, uzman ve deneyimli kadrosu ile gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda hizmet vermektedir. Hukuk büromuz ALANYA merkezli olup, Türkiye çapında sunmakta olduğu hizmetleri ile de varlığına devam etmektedir. Vekil ile müvekkil arasındaki ilişkide her türlü bilginin mahremiyeti, devamında ise özenli olarak saklanması gerekliliğine inanan büromuz, güven ilişkisi çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir.

Birinci planda ortaya çıkan ya da ortaya çıkması muhtemel her türlü hukuksal problemlerinize çabuk, etkin ve güvenli çözüm yolunu tespit edip, hukuk ilkelerine de bağlı kalarak, en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Bu prensip etrafında öncelikle müvekkillerimizin herhangi bir hukuki problemle karşılaşmaması için önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Çıkması olası problemlerde ise etkin çözümler ortaya konulmaktadır. Gereklilik halinde, idari ve yargısal merciiler nezdinde ki hukuki takip, açılan yahut açılması gereken davalarda vekaletname görevi alınmaktadır.

Dava yoluyla çözümlenmesi kaçınılmaz anlaşmazlıklarda davanın olası getirileri ve riskleri müvekkile aktarılmakta, tüm bu aşamalarda ise müvekkil ile sürekli diyalog ve iş birliği sağlanarak kişinin kendisinin de bu süreci yakından takip etmesi 

VİZYONUMUZ

Güvenilirlik 
Yasalara ve mesleki etik değerlere saygılı davranarak güven ortamı içerisinde temsil ettiğimiz kişi ve kurumların haklarını korumaya çalışırız. Güveni temsil etmeyen kurum ve şahısların yanında yer almayız. Müvekkillerimizle olan ilişkilerimizde Avukatlık mesleğinin en önemli sermayesinin “güven” olduğunun bilinci içinde davranırız.

Şeffaflık 
İşimizi şeffaf bir şekilde yürütürüz. Temsil ettiğimiz kurum ya da şahıslara, hukuki problemleri ile ilgili öngördüğümüz bütün sonuçlar konusunda her aşamada şeffaf bir biçimde bilgilendirme ve raporlama yaparız. “Her davanın kazanılması gibi bir olasılığın olmadığı ancak herkesin hukuki temsile ihtiyaç duyduğu” bilinci ile hareket ederiz.

Çaba 
Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları tarafımıza sunulan bilgi çerçevesinde tam olarak anlamaya çalışır ve tüm çabamızla bunları çözmeye çalışırız.

Bunları yaparken temel ilkemiz “imkânsız yoktur” dur; ancak bunu amaca ulaşan her yolun meşru olduğu anlamında değil, mevcut koşullarda lehimize olan sonuca inatçılık ve ısrarla ulaşma çabası anlamında algılarız.

MİSYONUMUZ

Yönetmelik, bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanması için çıkardıkları hukuk kurallarıdır. Resmî Gazete’de yayımlanır ve yürürlüğe girer fakat yönetmeliklerin hepsi Resmî Gazete’de yayımlanmaz. Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayımlanacağı kanunlarla belirlenir.

Yasa ve tüzüklere aykırı hüküm içeremezler. Ülke çapında uygulanacak olan yönetmeliklerin yargısal denetimi Danıştay tarafından yapılırken, diğer yönetmeliklerin yargısal denetimi genel görevli idari mahkemeler tarafından yapılır.

AV.İNSAF KILINÇ

Hakkında

1987 Ankara doğumludur. İlk orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. 2010 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş olup 2012 yılında Ankara Barosu’nda stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını almıştır. 2012 yılından bu yana serbest avukat olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Uzun yıllar Sigorta Hukuku alanında çalışmış olup bu alanda çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir. Hacettepe Üniversitesi (HÜTAM) Aktüerya ve Bilirkişilik Sertifikası, Bilgi Birikim Eğitim Merkezi Aktüerya ve Bilirkişilik Sertifikası, Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi Katılım Belgesi, CMK ve adli yardım sertifikası bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Pozisyon : Avukat
Uzmanlık Alanı : Sigorta Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra- İflas Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku