SİGORTA HUKUKU

SİGORTA HUKUKU NEDİR ?

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku sigorta yapılan tarafların birbiriyle ilişkileriyle, sigortacılıkla uğraşan kurumların uyması gereken kanunları bütünüyle inceleyen bir hukuk dalıdır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Sigorta Hukuku alt başlığında incelenmektedir. İlgili Kanunun 1401 ve 1535 maddeleri arasında düzenlenmektedir. Bu kanunun dışında özel olarak düzenlenmiş olan Sigortacılık Kanunu ve yönetmelikler bulunmaktadır.

Sigorta Hukuku sözleşmesine ilişkin kurallar Türk Ticaret Kanunu’nun 5. kitabında yer almaktadır. Denetlemeye ilişkin kanunlar ise Sigorta Murakabe Kanunda yer almaktadır. Bunun dışında sigortacılığı ve sigorta kurumlarını düzenleyen birçok kanun da söz konusudur. Bunların başında Karayolu Trafik Kanunu gelmektedir. Karayolu Trafik Kanununda zorunlu aile sigortası denilen halk arasında trafik sigortası olarak bilinen sigorta Karayolu Trafik Kanunu içerisinde düzenlenmiştir.

Bunların dışında ayrıca Tarım Sigortaları Kanunu, Lisanslı Depoculuk Kanunu içerisinde de sigortayla ilgili yükümlülükler vardır.

Sigorta korumasından yararlanmak isteyen kişiler hukuki olarak ne yapmalı?

Sigorta korumasından yararlanmak isteyen kişi hukuki olarak sigorta akdi yaptırmalıdır. Ticaret Hukuku’nun içine giren ve Özel Hukukun bir dalı olan Sigorta Sözleşmesi Hukuku kapsamında sözleşme yaptırarak sigorta kapsamından yararlanabilirler. Kanuna ve ahlaka uygun olduğu sürece her birey sözleşme yapma hakkına sahiptir.

Sigortacılar prim dahilinde kişilerin sahip oldukları mal varlıklarını, zarar görmesi durumunda maddi olarak karşılığını düzenleyen sigorta sözleşmeleri hazırlayan ve ekonomik sonuçlarını çözüme kavuşturan kişilerdir.

Sigorta Hukuku Avukatı Neden Gereklidir?

Yaşanabilecek bir trafik kazası sonucunda aracınız, karşı tarafın aracı, içerisindeki kişiler zarar görebilir. Bu zararların maddi olarak karşılanması gerekir. Kaza sonucunda mağdur olan kişilerin araç sürücüsüne dava açmayı istememesi durumunda sigorta şirketine dava açmaları mümkün olabilmektedir. Sigorta Hukuku ile mağdur olan kişiler karşı tarafın araç sürücüsüne de dava açabilirler.

Böyle bir durumda alanında uzman ve deneyimli bir Sigorta Hukuku avukatı ile çalışmak menfaatlerinizi korumanız ve kazada yaşadığınız kayıpları maddi olarak karşılamanızı sağlar.